Evenimente Știri

Apel pentru lucrări – Petrila și Valea Jiului

Lansăm un apel pentru lucrări din arii tematice diverse, adresate unor subiecte de interes larg cu privire la situaţia actuală a unei zone post-industriale. Articolele selectate în urma apelului vor figura într-o publicaţie cu caracter pluridisciplinar, sub egida Planeta Petrila, care îşi propune să definească principiile fundamentale pentru regenerarea culturală a Petrilei şi, implicit, a Văii Jiului. Lucrările pot reflecta situaţia actuală a zonei, pot evidenţia resursele reprezentative ale acesteia şi/sau pot trasa direcţii pentru noua identitate post-industrială locală.

Apelul pentru contribuții este deschis tuturor celor cu preocupări legate de contextul de astăzi al Petrilei, indiferent de domeniul de activitate: sociologi, istorici, ingineri, geografi, arhitecți, artiști, politicieni, urbaniști, peisagiști ș.a.. Sunt acceptate lucrări scrise, de cel puțin 1200 de cuvinte, care respectă una dintre cele trei arii tematice: (1) oraşe în declin, (2) patrimoniu construit şi natural şi (3) identitate. Juriul care va face selecția lucrărilor este alcătuit din experți reprezentativi pe fiecare din cele 3 teme:

Ilinca Păun Constantinescu va face selecția de lucrări pe tema Orașe în declin. Ilinca este asistent universitar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, și doctor în arhitectură. Este autoarea unor studii ce privesc recuperarea spațiului post-industrial și a multor proiecte de recuperare urbană. Preocuparea cu privire la Valea Jiului este vizibilă în proiectul Planeta Petrila, Ilinca fiind unul dintre motoarele regenerării urbane a fostului ansamblu al Minei Petrila.

„Ce sunt Shrinking Cities? Termenul este folosit pentru a traduce în limbaj de specialitate contracția urbană. Aceasta este rezultatul unei suprapuneri complexe de factori, descriind un fenomen ce se manifestă cantitativ și calitativ în cadrul unui oraș sau a unor părți ale sale și care cuprinde o contracție socio-culturală, prin închiderea dotărilor urbane (teatre, cinematografe, case de cultură, săli de sport etc.) și relații slăbite ale comunității, o contracție fizică, prin clădiri, spații abandonate; ruinări sau demolări mai frecvente decât construcțiile noi, o contracție economică, prin lipsa locurilor de muncă, valori imobiliare în scădere și o contracție demografică care reprezintă indicatorul global și care contorizează scăderile de populație dintr-o anumită perioadă.”

Formular pentru transmitere articol pe tema Orașe în declin: https://goo.gl/forms/InWzUqY3kB0Gll9z1

Ioan Piso va selecta lucrările înscrise pe tema Patrimoniu construit și natural. Ioan este doctor în istorie, profesor emerit, din 2007 membru al Academiei Regale din Barcelona şi din 2009 preşedinte al Fundaţiei Culturale Roşia Montană. Ariile sale de competenţă sunt istoria şi arheologia Daciei Romane. Ioan s-a născut la Petrosani şi este cetăţean de onoare al acestei localităţi. Tatăl său a lucrat la Mina Petrila.

„Structura patrimoniului cultural al României este cea a unui patrimoniu cultural european, creat în condiţii specifice sau receptat de poporul român de-a lungul istoriei sale. El arată ce am fost în stare a realiza şi reprezintă unul dintre principalele argumente ale apartenenţei ţării noastre la structurile politice ale Uniunii Europene. Prezervarea patrimoniului cultural al României este, prin urmare, o chestiune de siguranţă naţională.”

Formular pentru transmitere articol pe tema Patrimoniu construit și natural: https://goo.gl/forms/qkM5X57B7JIuicxG2

Augustin Ioan va face selecția lucrărilor înscrise pe tema Identitate. Augustin este arhitect, doctor în arhitectură și profesor universitar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. Publicaţiile sale reprezentative abordează tema oraşelor post-socialiste din Europa de Est, spaţiul sacru şi un dublu tratat de urbanologie. Este apropiat de Petrila prin prietenia sa cu Ion Barbu.

„Identitatea, personală sau colectivă, unică sau multiplă, este o temă mereu actuală, devreme ce este un proces în continuă redefinire, mai degrabă decât un dat imuabil, o matrice, un atribut trecut la care ne tot întoarcem deîndată ce eșuăm îl configurarea unei identități noi. În cazul nostru, este vorba despre identitatea așezărilor, care este reflectarea în arhitectură și urbanism a aspirațiilor, dar și a nereușitelor unor comunități care le locuiește. Alter-ii din psihiatrie își pot găsi echivalenți în identități urbane (sau rurale, sau vagi) coprezente și, oricum, cu geometrie variabilă. Vrem să discutăm despre efectele pe care trecerea de la comunism și așezare monoindustrială la noi instanțe, în care identitatea se rescrie cultural, economic și, mai cu seamă, societal. Vrem să știm gândurile voastre despre această temă, diagnozele, dar mai cu seamă propunerile și soluțiile voastre inter- și trans-disciplinare. Vrem să le discutăm, înlăuntrul și dincolo de conceptul de shrinking cities, de distopie, de ucronie, de post-comunism și de rurbanitate. Haideți la Petrila!”

Formular pentru transmitere articol pe tema Identitate: https://goo.gl/forms/SKiHIJ1yyoVlIqks1

Termenul limită pentru transmiterea lucrărilor este 20 iulie 2018, urmând ca lucrările selectate să fie anunţate pe data de 27 iulie a.c. Prezentările lucrărilor selectate şi dezbateri pe subiectele aduse în discuţie, moderate de membrii Juriului, vor avea loc în cadrul evenimentului Exploatarea Culturală Petrila care se desfășoară în intervalul 10-12 august. Participanților selectați li se oferă transportul (doar în cazul celor interni), cazarea și masa pe toată durata evenimentului.

Calendar:
Lansare apel: 21 Iunie
Termen limită: 20 Iulie
Anunț selecție: 27 Iulie
Prezentări și dezbateri: 11-12 August, Petrila

Eveniment:
Exploatarea Culturală Petrila aduce împreună artiști, specialiști, autorități locale și publicul larg pentru a reimagina fostul perimetru minier din localitate. Abordăm trei teme: situația actuală de declin urban, patrimoniul ca resursă pentru regenerare şi necesitatea identificării unei identităţi post-industriale. Acestea sunt, de fapt, subiectele care formulează obiectiv problemele cu care se confruntă în prezent Valea Jiului sau orice alt context urban aflat în situaţie similară.

Context local:
Restructurarea economică de după 1997 a produs un declin care se perpetuează odată cu trecerea timpului. Pentru recunoașterea acestuia și utilizarea contracției în beneficiul comunității, este necesară identificarea acelor elemente care sunt semnificative pentru locuitori. Acestea se constituie în patrimoniul imobil, de importanță locală sau națională. Odată recunoscute şi asumate, clădirile, ansamblurile sau obiectele de patrimoniu sunt reimaginate şi oferă contextul pentru afirmarea noii identități, post-minerit, a unei realităţi actuale care îşi extrage energiile creative din relațiile stabilite între membrii comunității, între oameni și locuri sau între oameni și obiecte.

Apel pentru lucrări – Petrila și Valea Jiului

Formulare:
Orașe în declin: https://goo.gl/forms/InWzUqY3kB0Gll9z1
Patrimoniu construit și natural: https://goo.gl/forms/qkM5X57B7JIuicxG2
Identitate: https://goo.gl/forms/SKiHIJ1yyoVlIqks1

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.