Confidențialitate

Dragi Cititori!

***

Începând cu data de 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul U.E. nr. 679/2014 pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Scopul acestuia este să armonizeze legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, confidențialitatea acestora, să protejeze viața privată a tuturor cetățenilor UE și să le ofere acestora un control mai bun asupra propriilor date.

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului UE, info-petrila.ro respectă politica Regulamentului European şi prelucrează datele transmise de dumneavoastră cu caracter personal, colectate direct de la dumneavoastră, prin mijloace automatizate/manuale. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este marketing direct, care se realizează prin email şi/sau sms şi/sau aplicaţie mobilă cu consimțământul expres al dumneavoastră.

Prin setul unic de norme direct aplicabile în ordinea juridică a statelor membre pe care acesta îl prevede, regulamentul va garanta libera circulație a datelor cu caracter personal între statele membre ale UE și va consolida încrederea consumatorilor.

Acest consimţământ este valabil timp de 6 luni de la ultima interacţiune cu info-petrila.ro, în condiţiile în care dumneavoastră nu vă exercitaţi un alt drept care să anuleze scopul acestui consimţământ.

Regulamentul general privind protecţia datelor, emis de UE, îl puteți consulta aici:

Regulament UE

Termeni și Confidenţialitate

Info Petrila, în calitate de autor – proprietar – administrator al website-ului www.Info-Petrila.ro respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care am creat și aplicat prezenta Politică de Confidențialitate.

Accesul – vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare și Politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

Info Petrila își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului www.Info-Petrila.ro, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabila.

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate website-urile din domeniul info-petrila.ro și pentru care Info Petrila are calitatea de autor – proprietar – administrator. Toate aceste website-uri (așa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate) precum și website-ul www.Info-Petrila.ro vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv Site și/sau Site-uri în cele ce urmează.

Definiții:

– date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
– prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
– stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
– sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
– operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
– terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
– destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu tert; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
– date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
– date de tip „business contact” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip „business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
– date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

Colectarea de date cu caracter personal

Info Petrila poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:
– pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră;
– pentru a livra servicii precum buletinele de știri, evenimente;
– pentru a ne ajuta să creăm și să publicăm conținutul cel mai relevant pentru dumneavoastră;
– pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.

Info Petrila colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul Site-urilor, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat.